JP Komunala Mozirje, Dežurna služba – vodovod

041 621 950
Praprotnikova ulica 36, 3330 Mozirje