Javni zavod Muzej Vrbovec, Muzej gozdarstva in lesarstva Nazarje

3331 Nazarje