Osrednja knjižnica Mozirje, Krajevna knjižnica Nazarje

3331 Nazarje