Zahteva za dostop do informacij javnega značaja

Pravna podlaga za izvedbo postopka